ΑΝΟΙΞΤΕ ΤA ΠΑΡΑΚΑΤΩ

 

 

 

Ενδοσχολική Βία

Φτιαγμένο με το Windows Movie Maker
(υπάρχει και τραγούδι να έχετε τα ηχεία ανοιχτά)

 

 

Σενάριο_Φωτοσύνθεσης

αρχείο doc

 

Σενάριο_Ηλιακό Σύστημα

αρχείο doc